ورزشي
                             

يکی از سوالاتی که مطرح شده اين است که دراز و نشست با پاهای کشيده صحيح است يا با پای خم ؟   

  بايد عرض کنم که اگر هدف از دراز و نشست تقويت عضلات شکم باشد بايد با پای خميده انجام شود . مثلا فرد دارای گودی کمر است و يکی از تمرينات اصلی آن تقويت عضلات شکم يا همان رکتوس ابدومينی می باشد  . بنا بر اين برای حذف عصلات خم کننده ران کف پا را روی زمين گذاشته و زانوان را خم می کنيم . با اين کار عضله راست رانی و سوئز و خاصره ای را از حرکت تمرينی خارج می کنيم . ولی زمانی که فرد از لحاط پوسچرال و سيستم وضعيتی موردی ندارد و ورزشکار است انجام حرکت دراز و نشست با پاهای کشيده ايرادی ندارد .

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم اسفند ۱۳۸۴ساعت 10:58  توسط شهرام يزداني |